پروژه هر ایرانی یک وب سایت

پروژه هایس درصدد تحقق شعار هر ایرانی یک سایت گام برمی دارد و در این راستا تصمیم دارد تنها با اخذ هزینه دامنه یک وب سایت به هر ایرانی یک وب سایت اختصاص دهد.

نکته قابل توجه این است که هزینه طراحی، میزبانی، پشتیبانی و آموزش مدیریت وب سایت از سوی مرکز پرداخت می شود و کاربر تنها هزینه ثبت بین المللی دامنه درخواستی را برای مدت یک سال به مرکز فیزیک نظری (متولی ثبت دامنه ir در شبکه جهانی) پرداخت می نماید.

می توان یک وب سایت را به یک خانه تشبیه کرد، در یک خانه سه ویژگی وجود دارد: زمین، ساختمان و نشانی خانه.
اگر از این منظر به یک وب سایت نظر کنیم، زمین همان میزبان وب سایت (هاست) می باشد که در واقع وب سایت در آن قرار دارد که یک فضای مجازی است که به وب سایت تعلق دارد. ساختمان همان محتوای وب سایت است که در میزبانی وب سایت قرار گرفته و توسط برنامه نویسان و طراحان تهیه گردیده است. در آخر آدرس این وب سایت، که دارای یک پیشوند (معمولا www)، به علاوه نام دامنه انتخابی و در آخر یک پسوند (مانند ir) می باشد.

طراحی وب سایت و پرتال تخصصی

مرکز در نظر دارد در کنار پروژه هر ایرانی یک سایت برای موسسات، مراکز آموزشی، شرکت ها، موسسات دولتی، NGO ها و حتی افراد سایت اختصاصی و پرتال طراحی کند. جهت ثبت درخواست و مشخصات خود روی اینجا کلیک کنید.